UUBO, STUDIO DESIGN, SLOVENIJA
KOVANČEK
ZA ZOBEK
KAKO PRIPRAVIŠ
ZOBEK ZA ZOBNO
MIŠKO/VILO?

uubo zobna miška

Izpolni kartonček za
oddajo zobka


uubo zobna miškaVloži zobek v šatuljico
(barva šatuljice naj bo
enaka barvi kartončka)

uubo zobna miška

Pospravi šatuljico in
kartonček v mošnjiček.
Miška ju bo vzela iz
mošnjička, v njem pa
pustila bleščeč kovanec
ali kakšno drugo darilo.

uubo zobna miška
NAGRADA ZA ZOBEK
S KOMPLETOM KOVANEC ZA ZOBEK pripraviš izpadli zobek za
menjavo z zobno miško/vilo. S starši se boste zabavali in zobno miško
res pravljično doživeli. Mali mlečni zobki pa bodo pospravljeni na varno.
Ko zrasteš jih boš najbrž dobil nazaj in se čudil kako majceni so.

NAGRADA ZA ZOBEK
uubo zobna miška kovanec za zobek
KOMPLET KOVANEC ZA ZOBEK

spletna cena z ddv: 15,50 EUR


KOMPLET VSEBUJE
- štiri kartončke za oddajo zobka
- štiri šatuljice za zobek
- mošnjiček za menjavo
uubo zobna miška kovanec za zobek
uubo zobna miška kovanec za zobek
uubo zobna miška kovanec za zobek